კატეგორიები

ინფორმაცია

ახალი საქონელი

ჩვენი მაღაზიები

ჩვენი მაღაზიები

დიღმის მასივი, 3-ე კვარტალი, 9-ე კორპუსი. თბილისი

 დადგენილებები და პირობები

ჩვენი ყველა პროდუქტი ორიგინალია და მოგვეწოდება პირდაპირ მწარმოებლისგან.

ჩვეენ მუდმივი კავშრი გვაქვს სპეციალისტთან ნებისმიერ სპეციფიკურ საკითხზე.

ვმუშაობთ რათა ჩვენი ვებსაოტი იყოს მოწესრიგებული.

ინფორმაცია მოწოდებულია იმ სახით როგორიც ისაა.

ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოგვწეროთ ნებისმიერი ხარვეზის შესახებ.

თავიდან ვიცილებთ პასუხისმგებლობას რომელიმე ჩვენი პროდუქტის არასწორად გამოყენების შემთხვევაში.

ინფორმაცია პროდუქციის ინსტრუქციაში დეტალურადაა მოცემული.

ნებისმიერ დაეჭევების ან ცდომილების შემთხვევაშ შეგიძლიათ მიმართოთ ჩვენი თბილისის მაღაზიას სადაც ჩვენი გუნდი დიდი სიხარულით დაგეხმარებათ ნებისმიერ საკითხში.